Erfolge:

1. Platz BKBV Liga-Pokal 2004 / 2005

Aufstieg Landesliga 3 2008

Aufstieg Landesliga 2 2011

Aufstieg Landesliga 1 2013

Aufstieg Verbandsliga 2014

Aufstieg 2. Bundesliga 2015